خانه | Tag Archives: تاریخ رشیدی

Tag Archives: تاریخ رشیدی

نمایش نسخه خطی «جامع التواریخ» یا «تاریخ رشیدی» در کاخ گلستان

نسخه خطی جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی در کاخ گلستان

نمایش نسخه خطی جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی در کاخ گلستان نمایش نسخه ۴۰۰ ساله نسخه «جامع التواریخ» یا «تاریخ رشیدی» از آثار ارزشمند و کهن تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو برای نخستین بار نهم اسفند در کاخ گلستان به نمایش در می‌آید. به گزارش ایسنا، مسعود ...

ادامه نوشته