خانه | Tag Archives: شیرین حکمی

Tag Archives: شیرین حکمی

معرفی کتاب نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی

نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی

نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی نویسنده: دیوید بیت ترجمه: شیرین حکمی  ناشر کتاب پرگار تعداد صفحات: ۲۳۲ نوع کاغذ و چاپ: تحریر و سیاه سفید  طراحی جلد: هامد جابرها  بهای کتاب: بیست هزار تومان نشانی نمایشگاه شهرآفتاب ـ ناشران عمومی ـ سالن۲ ـ راهرو۲ ـ غرفه ۱ نشر زبان تصویر(کتاب ...

ادامه نوشته