خانه | Tag Archives: طلاب آبي

Tag Archives: طلاب آبي

نگاهی به نمایشگاه طلای آبی در نگارخانه‌ی اعتماد

نقد نمایشگاه طلای آبی در نگارخانه‌ی اعتماد از روزگار رفته حکایت به قلم حافظ روحانی از خصایص هنر معاصر واکنش نسبت به وقایع و رخدادهای روز است. به این ترتیب است که یکی از ویژگی‌های هنرمندان معاصر تأکیدشان بر وجه رسانه‌ای هنر است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا از ...

ادامه نوشته