خانه | Tag Archives: علیرضا جدی

Tag Archives: علیرضا جدی

تندیس دویست و هشتاد و دو

مجله تندیس -شماره ۲۸۲ – ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ در این شماره می خوانید: نقاشی هنرمندانی که باید شناخت : جاستین مورتایمر نقد در این بادیه سرگردانیم | انسداد در نقد، ولنگاری در تولید | نقد به از نسیه آتلیه گردی آتلیه ی علیرضا جدی مجسمه سیر تحول مجسمه های شهری به همراه هشت صفحه ...

ادامه نوشته