خانه | Tag Archives: عکاسی معماری

Tag Archives: عکاسی معماری

سجده مدنی |گالری احسان

سجده مدنی

نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان تهران و بناهای قدیمی تهران در دوران سلطنت آقا محمد خان قاجار به علت نزدیکی به ایل قاجار و همینطور موقعیت سوق الجیشی و به علت آب و هوای مناسب آن دوره ی تهران به سال هزار و صد و هفتاد و چهار به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. و در زمان حکومت پهلوی و تا به امروز همچنان پایتخت ایران باقی مانده است.

ادامه نوشته