خانه | Tag Archives: فلسفه هنر

Tag Archives: فلسفه هنر

نقد در حوزه هستی‌شناسی هنر و چالش اصالت سنجی

هستی‌شناسی در هنر

نقد هستی‌شناسی در هنر خلاصۀ  کتاب نظریه‌های فلسفۀ فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر قسمت بیستم و پایانی ترجمه و نگارش: علی رامین| انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور هستی‌شناسی در حوزۀ فلسفۀ اروپایی (یا کونتینانتال)[1] از چند دهۀ قبل در زمرۀ مفاهیم مهم فلسفی بوده و در ...

ادامه نوشته

تجربۀ زیباشناختی، هرمنوتیک و مسئلۀ تعریف هنر در قرن بیستم

تعریف هنر

چرا تعریف هنر در قرن بیستم با مشکل مواجه شد  خلاصۀ  کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت نوزدهم ترجمه و نگارش: علی رامین | انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور طرح مقولاتی چون نیت یا قصد هنرمند، مخاطب و تأویل، مستلزم ورود به بحث ...

ادامه نوشته

آمپریسم در فلسفۀ هنر و سنت تجربه‌گرایان انگلستان

آمپریسم در فلسفۀ هنر

از آمپریسم empiricism یا اصالت تجربه و تجربه‌گرایی چه می‌دانید؟ خلاصۀ نظریه‌های فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناسی هنر | قسمت هفدهم مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور آمپریسم یا empiricism که در زبان فارسی به اصالت تجربه، تجربه‌گرایی یا تجربه‌ورزی برگردانده شده، مدعی است که تمامی دانش و معرفت بشر از ...

ادامه نوشته

زیباشناسی افلاطون در نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

زیباشناسی افلاطون

خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت سیزدهم ترجمه: علی رامین انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام تلخیص: مرضیه حیدرپور زیباشناسی افلاطون هرچند حوزۀ معنایی زیباشناسی از فلسفۀ هنر وسیع‌تر است. زیباشناسی را می‌توان به تسامح با فلسفۀ هنر یکی دانست. فلسفۀ هنر حوزۀ تأملات  خود ...

ادامه نوشته

شکاف بین فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی در نظریات گئورک زیمل

نظریات گئورک زیمل

فهم فرهنگ در نظریات گئورک زیمل خلاصه کتاب: نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت یازدهم نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از مونیکا بتسلر مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور گئورک زیمل، جامعه‌شناس آلمانی است که به تفحص دربارۀ سویه‌های مختلف فرهنگ پرداخته است. زیمل ...

ادامه نوشته

غایت جامعه‌شناسی هنر و نقش نهادها و فرایندها در پیدایی آثار هنری

جامعه‌شناسی هنر

مروری بر جامعه‌شناسی هنر خلاصه کتاب: نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از ورا زولبرگ مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور شماری از دانشوران در حیطه جامعه‌شناسی هنر بر این باور بوده‌اند که هنر بازتابندۀ جامعه است، ولی هم‌اندیشی آن‌ها از ...

ادامه نوشته

بازار هنر در اوایل قرن بیستم در نظریه‌های جامعه شناسی هنر

بازار هنر در قرن بیستم

بازار هنر در اوایل قرن بیستم خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر | قسمت نهم نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از استین هرینگتون مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور رشته‌های این نظام نوین به اوایل قرن هفدهم بازمی‌گردد. لیکن تأثیرگذاری بازار هنر بر گونه‌های مختلف ...

ادامه نوشته

نقد فمینیستی در نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نقد فمینیستی

نقد فمینیستی | ارزش زیبایی‌شناختی و ارزش سیاسی خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر | قسمت هفتم نشر نی | مترجم و نگارش:علی رامین مقاله‌ایی از استین هرینگتون مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور مجموعه گسترده‌ای از منتقدان، به‌ویژه چادویک ناخلین، پالک، جی.روز، مالوی و بسیاری دیگر از نمایندگان نقد ...

ادامه نوشته

جامعه هنری و فرهنگ عامه | تفاوت در نحوه رنگ‌زدن زندگی

جامعه هنری و نهادها

جامعه هنری و فرهنگ عامه | شیوه‌های در گیر شدن با جهان و معنادار کردن زندگی خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر مقاله‌ایی از دیوید اینگلیس | قسمت سوم نشر نی | ترجمه و نگارش: علی رامین مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور چنانچه آن پدیدار مدرن غربی ...

ادامه نوشته

هنرمند و جامعه در نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر بحث دربارۀ «هنرمند» مقاله‌ایی از دیوید اینگلیس | قسمت دوم نشر نی | ترجمه و نگارش: علی رامین مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور درست همان‌گونه که «هنر» یک برچسب مدرن غربی است که افراد یا گروه‌های اجتماعی معینی بر برخی هستی‌ها ...

ادامه نوشته