خانه | Tag Archives: مرضیه حیدرپور

Tag Archives: مرضیه حیدرپور

نقد در حوزه هستی‌شناسی هنر و چالش اصالت سنجی

هستی‌شناسی در هنر

نقد هستی‌شناسی در هنر خلاصۀ  کتاب نظریه‌های فلسفۀ فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر قسمت بیستم و پایانی ترجمه و نگارش: علی رامین| انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور هستی‌شناسی در حوزۀ فلسفۀ اروپایی (یا کونتینانتال)[1] از چند دهۀ قبل در زمرۀ مفاهیم مهم فلسفی بوده و در ...

ادامه نوشته

تجربۀ زیباشناختی، هرمنوتیک و مسئلۀ تعریف هنر در قرن بیستم

تعریف هنر

چرا تعریف هنر در قرن بیستم با مشکل مواجه شد  خلاصۀ  کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت نوزدهم ترجمه و نگارش: علی رامین | انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور طرح مقولاتی چون نیت یا قصد هنرمند، مخاطب و تأویل، مستلزم ورود به بحث ...

ادامه نوشته

چرا هگل اصطلاح فلسفه هنر را به استتیک ترجیح می‌‌دهد؟

کانت و فلسفه هنر

اجمالی دربارۀ کانت و هگل و نظریه‌های کلاسیک هنر | فلسفه هنر و استتیک خلاصۀ کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر |  قسمت هجدهم مجله هنرهای تجسمی آوام: مرضیه حیدرپور کانت کانت در نقد سوم خود با عنوان نقد قوۀ حکم، به مقولۀ داوری یا قضاوت زیباشناختی می پردازد ...

ادامه نوشته

چرا در زیبایی‌شناسی فلوطین زیبایی در جهان معقولات است؟

زیبایی‌شنای فلوطین

زیبایی‌شناسی فلوطین و زیبایی در جهان معقولات خلاصۀ کتاب نظریه‌های فلسفی‌ و جامعه‎‌شناختی در هنر | قسمت 16 ترجمه: علی رامین انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام تلخیص: مرضیه حیدرپور     زیبایی‌شناسی فلوطین فلوطین فیلسوفی بود که اصل و نسب آفریقایی داشت. در نیکوپولس در مصر در 205 میلادی زاده ...

ادامه نوشته

چرا ارسطو تقلید را انگیزۀ فعالیت و علت رضایت و خرسندی انسان می‌داند

خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

ارسطو و فن شعر خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر | قسمت چهاردهم ترجمه: علی رامین | انتشارات: نشر نی مجله هنرهای تجسمی آوام تلخیص: مرضیه حیدرپور ارسطو در بارور ساختن کم‌و‌بیش تمامی معارف روزگار خود، نقشی بی‌بدیل داشته است، معارفی ازجمله منطق، مابعدالطبیعه، تاریخ فلسفه، علم سیاست، ...

ادامه نوشته

نقش نظریه‌های فلسفی در زیباشناسی هنر

موریس وایتس

خلاصه کتاب: نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در زیبا شناسی هنر | قسمت دوازدهم مقاله ای از موریس وایتس نشر نی| ترجمه: علی رامین مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور نظریه فلسفی در زیباشناسی هنر، نقش کانونی دارد و همچنان دغدغۀ اصلی فلسفۀ هنر است. هدف عمدۀ آن از دیربازتعیین و توضیح ...

ادامه نوشته

غایت جامعه‌شناسی هنر و نقش نهادها و فرایندها در پیدایی آثار هنری

جامعه‌شناسی هنر

مروری بر جامعه‌شناسی هنر خلاصه کتاب: نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از ورا زولبرگ مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور شماری از دانشوران در حیطه جامعه‌شناسی هنر بر این باور بوده‌اند که هنر بازتابندۀ جامعه است، ولی هم‌اندیشی آن‌ها از ...

ادامه نوشته

بازار هنر در اوایل قرن بیستم در نظریه‌های جامعه شناسی هنر

بازار هنر در قرن بیستم

بازار هنر در اوایل قرن بیستم خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر | قسمت نهم نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از استین هرینگتون مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور رشته‌های این نظام نوین به اوایل قرن هفدهم بازمی‌گردد. لیکن تأثیرگذاری بازار هنر بر گونه‌های مختلف ...

ادامه نوشته

تولید هنر و ساختار اجتماعی اقتصادی در نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر

تولید هنر و ساختار اجتماعی اقتصادی

تولید هنر و ساختار اجتماعی اقتصادی خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر | قسمت هشتم نشر نی | مترجم و نگارش: علی رامین مقاله‌ایی از استین هرینگتون مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور هنر و ساختار اجتماعی اقتصادی مطالعات تجربی جامعه‌شناسی دربارۀ هنرها عموماً از دو منظر مبنایی تحلیل، ...

ادامه نوشته

ارزش زیبایی‌شناختی و ارزش سیاسی در نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر

ارزش زیبایی‌شناختی کلیسای سیستین

ارزش زیبایی‌شناختی و ارزش سیاسی خلاصه کتاب نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی هنر | قسمت ششم دخیل بودن ارزش‌ها و بی‌طرفی ارزشی نشر نی | مترجم و نگارش:علی رامین مقاله‌ایی از استین هرینگتون مجله هنرهای تجسمی آوام: تلخیص مرضیه حیدرپور تصور ماکس وبر از «دخیل بودن ارزش‌ها» در پژوهش جامعه‌شناختی، برای جامعه‌شناختی ...

ادامه نوشته