خانه | Tag Archives: پوشش در معماری

Tag Archives: پوشش در معماری

خلاصه کتاب هنر و معماری اسلامی ایران | پوشش در معماری

خلاصه کتاب هنر و معماری اسلامی ایران پوشش در معماری

خلاصه کتاب هنر و معماری اسلامی ایران  قسمت چهارم | پوشش در معماری اسلامی ایران سایت تندیس تلخیص: نویسنده مخاطب علی خدادادی یاد نامه استاد دکتر لطیف ابواقاسمی به کوشش علی عمرانی پور نشر سازمان عمران و بهسازی شهری پوشش در معماری اسلامی ایران دراین فصل نویسنده، با تعریف اصطلاحات مربوط ...

ادامه نوشته