خانه | Tag Archives: پيام مفيدي

Tag Archives: پيام مفيدي

نقاشي‌هاي پيام مفيدي در گالری اثر

| گالری اثر | نمایشگاه انفرادي نقاشي | پيام مفيدي | عنوان: بي نظمي منسجم | گشایش: 21 شهريور93، 16-21 پایان: 11 مهر | بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه هاي غير از گشايش 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است) | آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر، كوي ...

ادامه نوشته