خانه | Tag Archives: گالری ایگرگ

Tag Archives: گالری ایگرگ

جهان نگریسته در گالری ایگرگ

| گالری ایگرگ | نمایشگاه گروهی عکس | هنرمندان: کورش ادیم |  آرمان استپانیان | مهرداد افسری |  آبنوس البرزی | شهریار توکلی | شهرزاد چنگلوایی | تورج خامنه‌زاده | نادر داودی | ملیکا شفاهی | بهنام صدیقی | بیژن صیفوری | امین طلاچیان | علی و رامیار | علیرضا فانی | امیرعلی قاسمی | ...

ادامه نوشته

نمایشگاه گروهی عکاسی در گالری ایگرگ

| گالری ایگرگ | نمایشگاه گروهی عکاسی | هنرمندان: كوروش اديم | آرمان استپانيان | مهرداد افسري | آبنوس البرزي | شهريار توكلي | شهرزاد چنگلوايي | تورج خامنه‌زاده | نادر داودي | علي و راميار | مليكا شفاهي | بهنام صديقي | بيژن صيفوري | امين طلاچيان | عليرضا فاني ...

ادامه نوشته