خانه | Tag Archives: گالری شیرین (برگه 3)

Tag Archives: گالری شیرین

نیلوفر وجدانی | گالری شیرین

نیلوفر وجدانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی نیلوفر وجدانی در گالری شیرین با عنوان در خلوت آیینه ها از ۸ بهمن ماه تا ۲۰ بهمن نقاشی های اخیر نیلوفر وجدانی، فضاهایی تو در تو و خلوت را نشان می دهند. حضوری از انزوای یک زن، که با حاشیه های آیینه یا قاب بندی درها و دیوار، تصویر یا سایه اش تکه تکه می شوند. او کوشیده است با ترکیب بندی های حساب شده، تقابلی از شکلˏ هندسی تقسیم بندی های خانه و شکل انداموارˏ یک زن را پیش روی ... ادامه در سایت تندیس

ادامه نوشته

محمد طباطبایی | گالری شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی محمد طباطبایی با عنوان «صلح غمگین» در گالری شیرین از ۸ بهمن تا ۲۰ بهمن در نگاه جستجوگر محمد طباطبائی انسان رانده شده از بهشت، دیگر در زمین نیز جایی ندارد و بدین سبب در عزیمت به سرزمینی تازه در فضایی سرد و خاموش، معلق مانده است. سکون غمبارِ حاکم بر فضا، خبر از متلاشی شدن امنیتی خوشبینانه را می دهد. صلحی به اجبار برای بقاء، ماحصلِ تمامیِ ادوار بودنِ بشر است . پیکره ها به سکوتی مطلق فراخوانده می شوند؛ سکوتی که پس از یک جنجالِ بی نتیجه... ادامه در سایت تندیس

ادامه نوشته