خانه | Tag Archives: گنجینۀ عکس های قاجار

Tag Archives: گنجینۀ عکس های قاجار

برای نخستین بار گوشه‌ای از گنجینۀ عکس های قاجار کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

گنجینۀ عکس های قاجار

گوشه‌ای از گنجینۀ عکس های قاجار کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۲۰ الی ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه عکس های تاریخی دوره قاجار همزمان با هفتۀ کتاب برای نخستین بار گوشه ای از گنجینۀ عکس های دورۀ قاجار کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در طبقۀ همکف این ...

ادامه نوشته