«انکار» در گالری مهروا

mehrva-gallery-logo

| گالری مهروا

| نمایشگاه انفرادی (نقاشی، حجم، عکس، چیدمان و…)

| عنوان: انکار

| هنرمند: مهرنوش سنقری

| گشایش: ۲ مرداد ۱۳۹۴

| پایان: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴

| بازدید: ۱۷ – ۲۱ / به جز پنجشنبه ها

| آدرس: تهران – کریم خان زند – شهید عضدی ( آبان جنوبی) شماره ۳۸

| تلفن: ۸۸۹۳۹۰۴۶ – ۸۸۹۳۹۰۴۷

“خود، همیشه عاملی است فاقد اصالت و اعتبار که وظیفه و کارکرد آن پنهان‌کردن یک چندپارگی آزاردهنده است.”۱ انکار، جستجو در خویش از نگاه زنی‌ست که با بازتولید خویش از نفی به اثبات۲ رسیده است. هرچند تکاپو در این مسیر، جنسیت‌پذیر نیست و یکی از دغدغه‌های آدمی از دیرباز تاکنون بوده است.مجموعه‌ی انکار، تلاش‌هایی است که هنرمند در جهت و راستای کشفِ خویش دارد. آن‌چه برای رسیدن به منِ فعلی در جایی باید دوخته، جایی پاره شود و جایی دیگر تکرار گردد. در حقیقت بازیِ میان خودآگاه و ناخودآگاه با ابزار زبان (اثر خلق شده) است که لکان آن‌را یافتن اصالت و اعتبار می‌داند رسیدن به فاعل. تکرار چهره‌ی هنرمند از زوایای مختلف، وصله‌زدن نیز در راستای همین هدف صورت گرفته است. نمادها (زبان مستقیم یا غیرمستقیم) موجود در آثار، پُلی هستند که هنرمند از آن به خویش برسد. رسیدن به آن دیگری که علت و غایت میل است، میلی که در اثر خلق شده نمود پیدا کرده است.

نیناعصری

Mordad-mehrva

نویسنده