رونمایی آثار پرویز تناولی در اصفهان

آثار نقش‌برجسته «پرویز تناولی» در اصفهان رونمایی می‌شود.

این آثار پس از چهارده سال در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته می‌شود. پرویز تناولی هم‌زمان با نصب مجسمه «تقدیس» در اصفهان (1380) که توسط شهرداری اصفهان خریداری شده بود، چند تابلو نقش‌برجسته مسی به مردم اصفهان هدیه داد.
پرویز تناولی در رونمایی این آثار در اوایل مهرماه سال جاری حضور خواهد داشت و همچنین مجسمه «تقدیس» که پیشتر آسیب هایی دیده و نیاز به ترمیم دارد،توسط نماینده تناولی با نظارت خود او مرمت و نصب می‌شود. نمونه ای از این آثار در حراج بزرگ هنری تهران در سال 94 ( اثر شماره 116) ارا‌ئه و به فروش رفت.

tanavoli

نویسنده