گروه اتاق آبی در گالری ژینوس

zhinous-gallery-logo

| گالری ژینوس
| نمایشگاه نقاشی گروه اتاق آبی
| عنوان: –
| هنرمندان: دانشجویان دانشگاه پیام نور
| گشایش: ۹ مرداد ۱۳۹۴
| پایان: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
| آدرس: خیابان ولیعصر ابتدای خیابان فاطمی شماره ۲۱
| تلفن: ۸۸۳۹۰۱۲۵ –۸۸۹۷۵۵۷۴

poster-zhinous

 

نویسنده