نقوش خیالی در نگارخانه شلمان

shalman-gallery-logo

| گالری شلمان
| نمایشگاه نقاشی 
| عنوان: نقوش خیالی
| هنرمند: لیلا رخشی قاضیانی
| گشایش: ۹ مرداد ۱۳۹۴- ۱۶ تا ۲۰:۳۰
| پایان: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

|بازدید: هر روز  ۱۶-۲۰
| آدرس: تهران- خیابان میرداماد/ نرسیده به شریعتی/ رودبارغربی (جنوبی)/ کوچه کاووسی/ پلاک ۲۷
| تلفن: ۲۲۲۲۱۹۴۴ – ۲۲۲۷۱۶۹۳

 

shalman

نویسنده