قربانی زمان در گالری لومانو

| کافه گالری لومانوlomano

| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| عنوان: قربانی زمان / the victim of the time

| هنرمند: رئوف فلاح

| گشایش: ۸ مرداد ۱۳۹۴

| پایان: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

| بازدید:همه روزه – ۱۰ الی ۲۳

| آدرس: تهران-خیابان کریمخان زند-خیابان حافظ-قبل از پل اول-سمت راست-شماره ۴۵۰

| تلفن: ۰۲۱۸۸۸۹۸۷۰۲

 

بیانیه هنرمند: هگل ، فرانسیس بیکن و نوع ریتم زندگی در هندوستان، اینها کلید واژه های درک صریح کارهای من بوده اند، برای مدت زمانی که در کتابفروشی بزرگی در پونا ناگهان متوجه کتاب نقاشی شدم که بلافاصله صندلی پیدا کردم ، و نشستمآن روز فوق العاده بود،بعد ها فهمیدم درک من از ماده کمی ایراد دارد و باید وارد صورت مسئله قانون گریزی شد. قوانین ماده اجازه بی چون و چرایی به ما هرگز نمی‌دهد. در حالی که برای دخل و تصرف در حس و حال ماده ابتدا می‌باید، به تفکیک زمان و سپس کنار گذاردن نمایش فرم برسیم. چیزی که در هنر گریم کاملا بلعکس است و با دخالت نور و روبروی آینه، سایه ها را سوار فرم و اندازه می کنیم ،در آن چهار ساعتی که کارهای بیکن را می دیدم هیچ وقت تصور نمی کردم که شش سال بعد ،دغدغه اصلی من ، inherent vice ذات ، سرشت، پلیدی و احساس ناشناس لمس از فیگور و صورت انسان ، باشد .با آنکه صورت های زیادی از بازیگران و مردم عادی را گریم می کردم، هیچ وقت به اصالت ماده فکر نمی کردم و یا شاید مختصر تحقیق . برای همین دوگانگی شخصیت بازیگران و آنچه که من می پنداشتم سبب شد حرفه ی گریم را برای همیشه رها کنم ، و با تمام جذابیت خلق اثاری چون ، مجموعه عالی شخصیت های ریک بیکر ، جهان چهره پردازی را فراموش کنم، چنان که در مفاهیم شرق بیشتر اشاره می کنند سیرت زیبا سرشت سالم و شاید نان حلال ، بعد از یک دهه، مرا به اینجا کشاند که می بینید . عنصر اصلی کار من احساس مرموزانه ایست که در پس یک صورت خوابیده است و از تعلقات او سرچشمه می گیرد . امروز طرف شدن با آدم های دوربرمان کار سختی‌ست چون آنها را هرگز نخواهیم شناخت.

 

fallah1

fallah2

 

نویسنده