نخستین نمایشگاه سیما، سینما و جشنواره سرمایه گذاری صنعت و رسانه برگزار مي گردد

نخستین نمایشگاه و جشنواره سیما، سینما، صنعت و رسانه در بازه 22 لغایت 24 مرداد ماه در مجموعه پردیس ملت در تهران برگزار می گردد. ویژگی و اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه به قرار زیر است:

ایجاد تعاملی نوین با ماهیت هنری- صنعتی بین شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان که از یک جهت تابع ویژگی های صنعتی است و از طرفی تابع الزامات ذاتی محیط های هنری.

ارائه آخرین دستاوردها در بازار صنعت رسانه در جهت امکان استفاده موثر و کارآمد از فن آوری های دیجیتالی و پیشرفته جایگزین فن آوریهای آنالوگ و سنتی.

تقویت منابع مالی و جذب سرمایه برای ارتقاء تکنولوژی رسانه ای و تولید محصول در بازار رسانه و صنعت.

این نمایشگاه هر روز از ساعت 9 صبح لغایت 21 برای یازدید هنرمندان، متخصصین و عموم علاقمندان دایر است.

نویسنده