نقاشی های سحر منصوریان در هفت آینه

mansooriyan| نگارخانه هفت آینه
| نمایشگاه نقاشی
|هنرمند:سحر منصوریان
| گشایش :۱۵ مرداد ساعت ۱۷تا ۲۰ نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۱ مرداد ۹۴  ادامه دارد
| نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

نویسنده