نمایشگاه نقاشی در گالری جرجانی

| گالری جرجانی

| نمایشگاه انفرادی نقاشی

| هنرمند: مریم عیوضی

| عنوان: راهی جز این

| گشایش: ۲۳ مرداد

| بازدید: همه روزه -۱۶:۳۰ تا ۲-:۳۰

| پایان: ۲ شهریور

| آدرس: تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی،کوچه خیام، پلاک ۴

| تلفن: ۲۲۶۶۸۷۴۰

ehsan-eivazi

نویسنده