شهرک‌های برنجی در«طراحان آزاد»

| گالری طراحان آزاد

| نمایشگاه انفرادی عکس

| عنوان: شهرک‌های برنجی

| هنرمند: مسعود مومن‌ها

| گشایش: ۰۶ شهریور، ۱۶-۲۰

| پایان: ۱۱ شهریور ۹۴

| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰

| آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره ۵

| تلفن: ۸۸۰۰۸۶۷۶

توضیح: در این نمایشگاه ۱۰ عکس رنگی در ابعاد ۱۵۰x100 سانتی متر که عکسها به صورت اسلاید ۹x6 عکاسی شده به نمایش گذاشته شده است

شهرک های برنجی

شالیزار های برنج شمال ایران در حال حاضر با مرزبندی های جدید خود، نمایی عجیب به خود گرفته، نمایی که در طول تاریخ زراعی خود هرگز با آن  آشنا نبود است. این عکس ها چشم انداز امروزی این زمین های طبیعی قطعه قطعه شده را به نمایش می گذارد.

از آنچه برمی آید قرار است این قطعه ها به ویلایی برای لذت مردم از طبیعت تبدیل شود. طبیعتی که دیگر نیست و این نبود حاصل کاری است که توسط خود مردم  صورت گرفته است . و این آغاز پیدایش شهرک های برنجی و پایان مزارع سبز برنج است.

MASOUD-tarahan

نویسنده