پنجمین سالانه هنر معاصر- پرسبوک

| گالری الهه

| نمایشگاه پنجم از پنجمین سالانه ی هنر معاصر- پرسبوک

elaheh-1

| عنوان: آب

| گشایش: 14 شهريور93، 16-20 پایان: 24 شهريور

| بازدید: همه روزه به جز جمعه هاي غير از گشايش ها 16-20

| آدرس: تهران، بلوار آفريقا، انتهاي خيابان گلفام،(سمت راست)، بن بست اميني، شماره 3 تلفن: 26202611

استيتمنت:

آب مظهر پاکی و فراوانی است و اولین عنصر به و جود آمده، افزایش دمای زمین موجب بالا آمدن آب دریا خواهد شد و نظم کره ی زمین به هم خواهد خورد. تقریبا از هر سه نفر در کشورهای درحال توسعه، یک نفر آب آشامیدنی ندارد. هر ساله 3 میلیون کودک زیر 10 سال به علت کمبود و امکانات بهداشتی از بین می روند. مقادیر غیر مجاز پلاستیک و پس ماندها باعث بروز بسیاری از اختلالات محیطی و انسانی می شود.

هنرمندان معاصر امروزه نه تنها با گرایش زیست محیطی در آثار شان روشنگری می کنند و راه های زیست با کره زمین را نشان یا دوباره آزمایش می کنند، بلکه خود فعالانی مدنی برای جنبش های روشنگر هستند. این دوره از سالانه ی پرسبوک به شکلی زیست محیطی رابطه ی هنر و این موضوعات را مورد کاوش و نمایش قرار می دهد.

نویسنده