درویش فخر “نه اینجا، نه آنجا…” | گالری آن

| نگارستان آن

| نمایشگاه انفرادی
| عنوان: “نه اینجا، نه آنجا…”
| هنرمند: درویش فخر
| گشایش: آدینه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ تا ۲٠
|  پایان: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۳ دیماه
| بازدید: یکشنبه تا جمعه‌ ۱۱-۲۰  (گالری شنبه ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان سئول(بالاتر از میدان شیخ بهایی)، شماره۴۰
| تلفن: ۸۸۶۰۳۰۵۰

 

aun gallery-fakhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده