ما همه سهمی از زمین هستیم

تندیس: نمایشگاه  “ما همه سهمی از زمین هستیم ” از روز چهارشنبه ۲ دی ۹۴ در نگارخانه مریم گشایش خواهد یافت. در این نمایشگاه۲۰ اثر تصویرسازی از پدرام کازرونی ارائه خواهد شد. او در آثارش ، نگاهی تصویری به موضوع زیست بوم انسان و جانداران کره زمین ارائه داشته است و سعی در بازخوانی این مهم در دنیای تخیل و ذهنیات تجسمی خود داشته است تا به اهمیت طبیعت و حیات وحش پرداخته و انسان معاصر را به تفکر و نگرشی دوباره به ضرورت جلوگیری از زوال آنها از طریق مسولیت اجتماعی هنرمندانه تاکید نماید.
در بخشی از یادداشت نمایشگاهش آمده :
دردنیایی که سرعت قطع درختان بیشتر از کاشت درختان است، سرعت صید ماهی ها بیش از روند باززایی آنهاست، سرعت مصرف آب شیرین زیرزمینی بیشتر از بارش است وسرعت انتشار کربن بیشتر از جذب آن است،برای هرکس موجود زنده ای غیر ممکن خواهد بود وباید مطمئن بود که نابودی فاصله ای ندارد. در دنیایی که اگر جانوران نباشند گیاهی نخواهد بود واگر گیاهی نباشد حیاتی نخواهد بود.
در سال۲۰۱۱ پژوهشگران باغ وحش سان دیه گو با بوجود آوردن “باغ وحش منجمد” وذخیره سلول های بنیادی ده هزار گونه جانوری تا به امروز سعی در جلوگیری از نابودی جانوران در حال انقراض هستند. پژوهشی که هنوز امکان عملی شدنش در زمان حال ممکن نیست؛ در خوشبینانه ترین حالت اجداد ما حیواناتی اندک درپشت قفس های مدرن وپیشرفته ای ببینند که هم جانور وهم باغ وحش زاده ی صنعت ومدرنیته ای خواهد بود که امروزه از مهم ترین عوامل انقراض بشمار می آید.
این نمایشگاه روز چهارشنبه ۲ دی ساعت ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه مریم گشایش می یابد و برای بازدید تا ۱۳ دی ساعت ۱۰ تا ۱۸ به استثنای ایام تعطیل دایر خواهد بود
نگارخانه مریم در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی ، بوستان حضرت مریم(س) واقع شده است.تلفن:۸۸۹۲۲۱۲۱

posternegarkhane-maryam

نویسنده