شهلا آگاه |گالری احسان

| گالری احسان
| هنرمند : شهلا آگاه    
| نمایشگاه  انفرادی نقاشی
| عنوان: سیرهای آگاه
| گشایش: ۱۰اردیبهشت ماه ۹۵
|پایان: ۱۵اردیبهشت ماه ۹۵

 

| بازدید: همه روزه ۱۶٫۳۰-۲۰

|| آدرس: تهران،نیاوران-اقدسیه-آجودانیه، خیابان ۱۴شرقی، شماره ۲۲

|تلفن: ۲۲۲۸۶۱۴۳

شهلا آگاه

به نام یکتا خالق زیبایی

هنر و هنرمند واژگانی بس عمیق در ژرفای وجود آدمی است که اندیشه و احساس دو بال پرواز را برای آن میسر می­سازد.

خلق اثر هنری، ثبت اندیشه و احساس در زمان است و این آفرینش چه باشکوه است، موهبتی ارزشمند از سوی یگانه خالق هستی که به ما انسان­ها عطا شده است.

عنوان این نمایشگاه که ششمین نمایشگاه انفرادی اینجانب محسوب می­شود، “سِیرهای آگاه” می­باشد که سیر به معنای گردش است. گویی هر اثر گردشی است در آفاق  و انفس. دغدغه­ای که از سال­ها همراه من بوده، هست و خواهد بود.

فلسفه و عرفان، ادبیات، فرهنگ بومی و سنتی ایران و طبیعت، همه­ی این موارد، موضوعات و مفاهیم اصلی آثار را در بر دارد.

این مجموعه شامل ۲۰ اثر با تکنیک ترکیب مواد در سبک انتزاعی می­باشد. ترکیب مواد این امکان را به من داد تا در خلق آثار آزادانه­تر گام بردارم و به اهداف درونی­ام نزدیک و نزدیکتر شوم.

شهلا آگاه

 

شهلا آگاه

نویسنده