هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی و ترک در كريستيز

آثار هنرمندان ایرانی در حراج “هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی و ترک” کریستیز که شب گذشته (29 مهرماه) در سالن حراجی کریستیز در جمیرا امیرت تاورز شهر دوبی برگزار شد، به فروش رفتند.

در این حراج، اثری از هنرمند مصری “محمد سعید” با قیمت 869000 دلار عنوان گران ترین اثر فروخته شده را به خود اختصاص داد. پس از او، هنرمند مصری دیگری به نام “حامد اویس” با اثری به قیمت فروش 557000 دلار و هنرمندی از عراق با اثری به قیمت فروش 425000 دلار، رتبه های دوم و سوم این حراج  را به خود اختصاص دادند.

در میان هنرمندان ایرانی که آثارشان در حراج دیشب فروخته شد، پرویز تناولی با فروش یک تابلوی نقاشی به قیمت 365000 دلار، رتبه نخست را به دست آورد. و پس از او سهراب سپهری و فرهاد مشیری با آثاری که هرکدام به 269000 دلار فروخته شدند، مشترکا رتبه دوم و سوم حراج کریستیز را به دست آوردند.

در حراج شب گذشته “هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی و ترک” موسسه کریستیز موفق شد به رکورد فروش 12,510,875 دلار دست یابد.

نویسنده