کشف قدیمی ترین اثر هنری

یک جای دست در اندونزی کشف شده و به نظر می رسد حداقل متعلق به 39،900 سال پیش باشد. مجموعه ای از نقاشی در غاری در جزیره سولاوسی اندونزی کشف شده که قدمت آن به حداقل 40،000 سال پیش باز می گردد.

روزنامه نیچردر مجلد هشتم اکتبر خود گزارش میدهد:

“قدیمی ترین اثر تازه مکشوف از نقاشی دیواره غار یک تصویر منفی(سیلوئت) از یک دست است که به نظر می رسد با پاشیده شدن رنگدانه قرمز بر روی دست قرارگرفته بر دیواره غار ایجاد شده است.

با استفاده از قدمت سنجی اورانیوم گروه اندونزیایی که بر روی این پروژه کار می کندبه این نتیجه رسید که لایه ده میلیمتری یا بیشتر کلسیت(کربونات کلسیم) ای که روی نقاشی شکل گرفته حداقل 39،9000 سال قدمت دارد.این یافته ها بیان گر این موضوع هستند که نقاشی زیرین آن  کمی هم قدیمی تر است.”

محققان همچنین موفق شدند نقاشی دو حیوان را نیز قدمت سنجی نمایند که به نظر می رسد گونه ای از گراز باشندو قدمت آن بین 35،400 الی 35،700 سال تخمین زده می شود.چنانچه این قدمت سنجی صحیح باشد این نقاشی ها به عنوان اولین بازنمایی های واقع گرایانه ای که توسط انسان خلق شده محسوب خواهند شد.

برخی دیرین شناسان اعتقاد دارند این نقاشی ها اشاره ای است به این که چنین توانایی هایی پیش از متفرق شدن خویشاوندان دور ما از افریقا وجود داشته اند، این به این معنی است که بسیاری نقاشی های قدیمی تر وجود دارند که هنوز کشف نشده اند. تیم آوبرت به نیویورک تایمز گفته است:« ما می توانیم انتظار یافتن تصاویر بیشتری از دست انسان، تصاویر فیگوراتیو و انواع دیگر ایجاد تصویر را داشته باشیم که به دوره های اولیه تفرق جهانی گونه ما تعلق دارد»

نویسنده