نمایشگاه نقاشي‌هاي محسن وزيري‌مقدم

| گالری طراحان آزاد

Tarahan-azad-2

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| هنرمند: محسن وزيري مقدم

| عنوان: محسن وزيري مقدم   ديروز ، امروز

| گشايش: 16 آبان93، 16-20

| بازديد: همه روزه 16-20| پايان: 21 آبان

| آدرس: تهران، ميدان فاطمي، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره 5

| تلفن: 88008676

نویسنده