نگاهی به نمایشگاه اسدالله شریعت پناهی

نمایشگاه نقاشی اسدالله شریعت پناهی
  • به قلم جاوید رمضانی
در فرهنگسرای نیاوران
پای در سنت وچشم در مدرنیته
هویت هر امری را شخصیت و ذات‌ آن مقوله تعریف کرده‌اند. در واقع وجهی از حقیقت هر مقوله‌ای هویت آن‌می باشد .


شریعت پناهیهویت هنر معاصر ایران از مضامین چالش برانگیزی است که خلاقیت اندیشمندان و هنرمندان را رونق بخشیده، از نیمه قرن بیستم با برخورد متفکران ایرانی با اندیشه‌های غرب و همچنین با ورود تحصیل کردگان  فرنگ رفته ‌زمینه‌ی  فرا روی از مکاتب سنتی هنر فراهم آمد و هنر واقع نمای غربی وارد فضای ایران گردید.

سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ .لحنی از نقاشی شکل گرفت که حاصل حضور آکادمی‌ها و معلمین نو گرا در فضای هنری بود .

این سبک‌ها که از لحاظ محتوا تابع اصول زیبایی شناسی غربی بودند. در فرم و صورت از سنت ایرانی الهام گرفته و سعی در حفظ سنت تصویری با رنگ و بوی جدید داشتند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی گسترش و موج استقلال طلبی در اندیشمندان و روشنفکران توجه به مسئله هویت، رنگ و بویی تازه به خود گرفت و هنر مدرنیسم خلق مفاهیم اجتماعی و انقلابی به تکاپو افتاد .

به عبارتی هویت جزئی از سطح مفاهیم پلاستیک به خواستگاه قلبی و عقلی جامعه تبدیل گردید

این هفته شاهد نمایشگاهی در فرهنگسرای نیاوران از ۲۲ تابلوی رنگ و روغن بر روی بوم، اثرات و نقاشی سید اسدالله شریعت پناهی برویم.

شریعت پناهی

شریعت پناهی که پشتوانه نیم قرن جست وجو و تکاپوی هنری وتعلیم و تعلم در کارنامه خود دارد از شاگردان دهه چهل دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده و محضر اساتید به نامی چون مرحوم استاد جواد حمیدی و علی محمد حیدربان ،بهجت صدر را درک کرده است

برخورد سبک های واقع گرایانه و تجریدی دیالکتیک آموزشی این سال‌های دانشگاه تهران را شکل میداده‌اند و رویای آن درآثار هنرمند مشهود است .

شریعت پناهی

شریعت پناهی در طی سال‌ها تلاش و مطالعه دست به تجربیات گوناگونی زده است که ردپای آن در صحنه‌های ترسیم شده او هویداست. لحنی از گرایش به کوبیسم در عین کاربست مفهوم درونی نور در هنر نگارگری ایران کوشش های هنرمند را در خلق سبک شخصی خود یاری کرده‌اند.

شریعت پناهی

نگاه هنرمند به سنت تصویرسازی نگارگران و توجه به آیین ها و روایت‌های کهن جدید بومی رهیافتی برای پاسخ به مفهوم اصالت و هویت می‌باشد.

شریعت پناهی بیش از آنکه مفتون فرم واقعگرایانه و یا آبستره خود بنیان غربی باشد شیفته تن های ناهم گونه هنرمندان ایرانی است و جذب عنصر سطح برای شکل دادن فضای تجسمی خود می‌باشد عنصر خیال در محور کاربست هنرمند نقشی با اهمیت را به عهده دارد.

مضمون آثار هنرمند را مجالس خنیاگران و فضاهای اسطوره‌ای و حتی روایت صحنه‌هایی از اتفاقات  تاریخی معاصر را تشکیل می‌دهند.

نقاش دراین مجموعه که حاصل ده سال کار مستمر اوست تسلط تکنیکی‌اش را به نمایش میگذارد و استفاده از سطوح رنگی با هارمونی استادانه اشکال و ترکیب بندی‌هایی را پدیدآورده‌اند که در بسیاری اوقات تعهدی به طبیعت بازنماینده شده نداشته و در پی کشف اصول پنهانی است تا مسیری تازه به سوی جهان تصویر بازنمایه بگشاید  آنچنانی که خود هنرمند میگوید پای‌در سنت و چشم در مدرنیته دارد.

شریعت پناهی

بی‌شک شریعت پناهی استادی است که به تاریخ هنر شرق و غرب تسلط داشته . رد‌ پای آثار هنرمندان سبک‌های کوبیسم و فوتوریسم  همچنین روایتگری هنر ایرانی در مسیر ذهن او هویداست  گرچه باید این مهم را در نظر داشت که او مسیری متفاوت از نقاشان سقاخانه را در پیش گرفته است و سعی در خلق محتوای زیبایی شناسانه ایرانی دارد، که دراین صورت هم به عناصر بومی وفادارمانده است.

دغدغه او نه تغییر نظام دیداری  پرسپکتیو است و نه حرکت وصیرورت  فوتوریستی ،  تعهد هنرمند به متون کهن ایرانی و آیین های ایرانیان و تا حدی ادبیات تعلیمی همگی دال بر اصالت مفهوم هویت جویی در آثارش میباشد.

 

[/one_half_last]

 

 

 

نویسنده

  • جاوید رمضانی

    مدیر مسئول نشر آوام سرا و مجله هنرهای تجسمی آوام | مدیر و موسس اتلیه مرمت و اصالت سنجی آوام