برگزاری جشنواره ملی عکس در ارديبهشت ماه

به دلیل همزمانی دوسالانهٔ ملی عکس ایران با زمان برگزاری چهارمین جشنواره ملی عکس ایران، زمان برگزاری این جشنواره به اردیبهشت‌ماه سال آینده تغییر کرد.

سه دوره پیشین جشنواره ملی عکس ایران که هرساله توسط انجمن سینمای جوانان ایران در دی‌ماه برگزار شده است، امسال به دلیل همزمانی این جشنواره با دوسالانه ملی عکس ایران که از تاریخ 3 الی 23 دی‌ماه برگزار خواهد شد و به‌منظور جلوگیری از هم‌پوشانی این دو رویداد مهم در عرصه عکاسی کشور چهارمین جشنواره ملی عکس ایران در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می‌شود.اخبار تکمیلی، زمان‌بندی برگزاری و تغییرات احتمالی در نحوهٔ برگزاری چهارمین جشنواره ملی عکس ایران بعد از تصویب در شورای عالی آژانس عکس ایران و تایید انجمن سینمای جوانان ایران متعاقباً اعلام می‌شود.

منبع: آرتنا

نویسنده