نظارت انجمن نقاشان بر مرمت نقاشی در موزه ها

حفاظت، نگهداری و مرمت آثار هنری در موزه ها و مراکز فرهنگی و …، امری بسیار مهم و تخصصی است و پاسداری از میراث ملی ایران یکی از وظائف شورای مدیریت کمیته ارزیابی و کارشناسی انجمن می باشد.

اطلاع یافتیم پرده سید اسعد بختیاری اثر محمد غفاری ” کمال الملک” در موزه مجلس خسارت دیده است.

بنابراین طی نامه ای کتبی و هماهنگی با ریاست موزه بازدید از کتابخانه – موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩۵/۵/٢٧ با حضور سه نفر از اعضای شورای مدیریت کمیته، منیژه صحی. شهناز زهتاب. امیرهوشنگ اردویی.

آقای مرتضی شکوهی ( مدیرکل امور مجلس، معاونت حقوقی مجلس و استان‌های سازمان میراث فرهنگی)

آقای اسدالله درویش امیری (معاون سازمان میراث فرهنگی) و آقای مهران صادقی انجام شد.

آقای داوود نظریان مدیر محترم موزه مجلس ضمن استقبال از گروه بازدید کننده افراد را به موزه راهنمایی کردند.

تابلوی سردار اسعد بختیاری اثر استاد کمال الملک، رنگ روغن روی کرباس، اندازه ۱۸١x۱۳۱ سانتی متر، تاریخ خلق اثر: ۱۳۲۸ ه.ق ۱۲۸۹ ه.ش،١٩١٠ م.

کمال الملک

مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد، این اثر چندین بار مرمت شده و در مرمت آخر که با نظارت آقای رسول جعفریان و اجرای محسن قانونی در نیمه دوم سال ١٣٩١ انجام شده، سه لایه ورنی آن برداشته شده و لایه های چین خورده کشیده شده و پارگی ایجاد شده در کنار چهره مرمت و رنگ در چندین قسمت ناشیانه گذاشته شده و هم چنین فرش زیر پای سردار اسعد تغییر رنگ داده و مات و کدر شده و در بعضی قسمت ها مخدوش گردیده.

در مجموع به اثر فوق الذکر خسارات عمده ای وارد آمده است. آقای شکوهی و آقای امیری نیز از خسارات وارد شده اظهار تاسف کردند.

کمال الملک

ضمن بازدید از دیگر آثار موزه مشخص شد که تعدادی از تابلو های دیگر نیز مرمت شده و بعضی از آثار خسارت برداشته است، از جمله اثر پایین آوردن جسد مسیح از صلیب ١۶٠۴ اثر کاراوادجو که در اطلاعات اثر نوشته شده خاکسپاری مسیح، بازنمایی توسط کمال الملک، رنگ روغن روی کرباس، تاریخ ١٢٧٧ه.ش. ١٣١۶ ه.ق. و ابعاد ٢١٠x١٣٠ سانتی متر، در چند بخش مرمت شده و کرباس سوراخ است و در چند بخش چین افتاده و …

و همینطور بعضی از آثار دیگر نیز خسارت دیده…

کمال الملک

آثار تک به تک باید از روی دیوار پایین آمده و از نزدیک و با نور لازم و ابزار مخصوص کاملا بررسی شود تا میزان خسارات وارده مشخص گردد.

در نهایت برای جلوگیری از آسیب های بعدی و با نظر کارشناس هنری مبنی بر اینکه این آثار بسیار ارزشمند است و میراث هنر ایران، مرمت آثار می بایست از هم اکنون متوقف شود تا آثار بیش از این صدمه نبیند و در جلساتی دیگر عکس های آثار قبل از مرمت مجددا بازبینی شده و خسارات وارد شده به آثار توسط چندین مرمت کار متخصص و حرفه ای و با تجربه بطور دقیق بررسی شده و راه کارهای اصولی، علمی و عملی آن ارزیابی شود.

کمال الملک

و در انتها از کارگاه مرمت آثار نقاشی بازدید شد که بسیار کوچک و نامناسب بود،در نتیجه کمیته ارزیابی و کارشناسی آثار آمادگی خود را جهت همکاری و بر طرف کردن کلیه مشکلات به ریاست موزه مجلس اعلام نمود.