پرونده مرمت| لیزر برای طیف سنجی آثار و حفاظت و مرمت نقاشی

استفاده از لیزر برای طیف سنجی آثار و حفاظت و مرمت نقاشی
تحقیقات بخش مرمت موزه گتی

سایت تندیس ترجمه جاوید رمضانی

مرمت نقاشی

بخش مرمت موزه گتی دارای فعالیتهای پژوهشی وسیع و جدی در حوزه مرمت آثار نقاشی و هنری است. دراین مجموعه یادداشت‌ها ،سعی بر این است تا مخاطبان و دست اندرکاران هنر و میراث فرهنگی را با فعالیت‌های این حوزه و مراکز دیگر مرمت آثار هنری آشنا نماییم.
انستیتوی مرمت موزه گتی از لیزر به عنوان یک ابزار خوب برای طیف سنجی جرمی با تمرکز بر توسعه روش های مکمل استفاده می‌کند. این روش امکان آنالیز ساختارهای شیمیایی آثار را فراهم کرده و می‌تواند حداقل تهاجم فیزیکی و شیمیایی و شرایط فضای مولکولی را مشخص نماید.
این متد شناسایی ترکیبات آلی مواد تشکیل دهنده آثار هنری را امکان پذیر نموده است. بخصوص در زمانی که اجزاء اثر مثل ورنی ها و بست رنگها و … جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل در دسترس می باشد.

مرمت نقاشی
این تحقیقات با کمک مالی بنیاد علوم محققان دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا و با همکاری دانشمندان مؤسسه گتی به انجام می‌رسد.
این روش تحلیل جدیدی است که امکان کار با نمونه های کوچک ،از مواد تشکیل دهنده اثر هنری را محیا می‌کند، که قدرت تفکیک عناصر مواد آلی را با دقت در چندین نمونه امکان پذیر کرده است. روش تجزیه کمی و کیفی با لیزر روند شناسایی مولکولهایی را به طور خاص فراهم آورده که تا امروز با سختی شناسایی شده اند.
روش جدید با استفاده از یک میکروسکوپ اتمی (AFM) نمونه برداری را با کیفیت تصویری زیر یک میکرون انجام می دهد و سپس با پرتاب اشعه ی طیف سنج لیزری با وضوح بالا و طیف سنج جرمی (رزولانس جرمی- لیزری ،RLMS) شناسائی نمونه انجام می گیرد.
نکته مهم آنکه در آثار نقاشی نیاز به برداشتن نمونه رنگ و ورنی وسیع از تابلو نمی باشد در صورتی که در تکنیک های گذشته حتما نیاز به برداشتن نمونه از اثر بود و اثر بصورت مادی حفظ نمی شد . اما با این روش در صورت عدم موفقیت کماکان می توان به روش های قدیمی تجزیه و تحلیل تکیه نمود .

مرمت نقاشی
اهداف این روش
۱- توسعه ابزار و بهینه کردن AFM_RML ( روشهای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی ) برای استفاده در تحقیقات ساختارها و فرایند های فیزیکی و شیمایی آثار
۲- گسترش روشهای اسپکترومتری شناسایی مواد با استفاده از لیزر (RML)
۳- ترویج استفاده از ابزارهای دقیق برای شناسایی و تحقیق پ‍ژوهشگران و کشف تکنیکهای کاربردی هنرمندان در تولید آثار
۴- استفاده از رشته های دیگر علمی در حفاظت آثار و پرورش دانشمندانی که در زمینه میراث فرهنگی به تحقیق و توسعه مشغول می باشند.

منبع: www.getty.edu

نویسنده

  • جاوید رمضانی

    مدیر مسئول نشر آوام سرا و مجله هنرهای تجسمی آوام | مدیر و موسس اتلیه مرمت و اصالت سنجی آوام