“افزودني‌هاي مجاز” در راه ابريشم

| گالری راه ابريشمsilk-road-2

| نمایشگاه انفرادي عكس ويدئو چيدمان

| داريوش كياني

| عنوان: افزودني‌هاي مجاز

| گشایش: 30 آبان93، 16-20

|  پایان: 10 آذر

| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 15-19 و پنجشنبه تا جمعه 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، فرمانيه(خيابان شهيد لواساني)، شماره 103، (بين كامرانيه و دزاشيب)

| تلفن: 22727010

| بيانيه: این مجموعه روایتگرحضور ناشناسانی است که با زندگی روزمره مانوس شده اند و رفتارهایی را نشان می دهند که آگاهانه و یا ندانسته در حال تعامل  با عوامل متضاد هستند …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده