شیوا سرلک | گالری بیست و شش

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی
عنوان: لابیرنت
هنرمند: شیوا سرلک
گشایش ۲۶ آذر
پایان: ۱ دی
گالری بیست و شش
آدرس: تهران، خیابان فرمانیه )لواسانی( شرقی، بعد از دیباجی شمالی،
خیابان سلمان پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳
تلفن: ۲۲۲۸ ۷۵۴۷
بازدید: همه روزه ۱۶- ۲۰)گالری پنجشنبه تعطیل است

شیوا سرلک

 

نویسنده