“خورنق دو” در گالري طراحان آزاد

| گالری طراحان آزادTarahan-azad-3

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| هنرمند: جواد مدرسي

| عنوان: خورنق دو

| گشايش: 7 آذر93، 16-20

| پايان: 18 آذر

| بازديد: همه روزه 16-20

| آدرس: تهران، ميدان فاطمي، ميدان گلها، ميدان سلماس، شماره 5

| تلفن: 88008676

 

 

 

نویسنده