نمایشگاه گروهی عکس اینستالیشن حجم | گالری ژاله

نمایشگاه گروهی عکس اینستالیشن حجم
گالری ژاله
ایده پرداز: مژده اتراک
هنرمندان به ترتیب الفبا:
مژده اتراک، نازلی پور شیر محمد، نگین حداد زاده، کامبیز صبری، احسان ضیائی، یوکابت فرخی اکباتانی، زهرا قیاسی، نسیم گلی، طرلان لطفی زاده، بهناز محمد هادی، رضا موسوی، سپیده نوری

گشایش: ۲۲ بهمن ۹۵ از ساعت ۴ تا ۸

خاتمه: ۲ اسفند ۹۵

بازدید روزانه از ساعت۳ تا ۸

نشانی گالری ژاله: خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر ، نرسیده به  خردمند، شماره ۳

تلفن: ۸۸۴۹۱۱۰۸

بیانیه:

سفید، رنگ نبودن است.
سفید، رنگ ندیدن است. رنگ زوال یا شاید رنگ انتظار.
سفید، خالى است و پذیرا.
سفید، یا ابتدا است و یا انتها.
سفید، رنگ فراموشى است. رنگ حافظه‌ای پاک شده.

این نمایشگاه دعوتى است براى به خاطر آوردن آنچه در پس حافظه جا مانده.
دعوتى است براى تلاش در دیدن.

مژده اتراک

عکس اینستالیشن حجم

نویسنده