نمایشگاه گروهی نقاشی | گالری صا

 گالری صا
نمایشگاه گروهی نقاشی 
هنرمندان: گروهی اساتید و هنرجویان آموزشگاه توانگر
عنوان: در لحظه های ناب رنگی

گشایش: ۵ اسفند ۹۵

پایان: ۷ اسفند ۹۵

بازدید: همه روزه ۱۷ – ۲۱

گالری روزهای دو شنبه تعطیل است.

نشانی گالری صا: تهران،پاسداران ، بوستان هشتم، پلاک ۱۳۴ ، طبقه همکف
تلفن: ۲۲ ۵۸۹۱۰۱

گالری صا

نویسنده