حراج عکس گالری شماره شش

حراج عکس
گالری شماره شش
گردآورندگان: زروان روح بخشان، حامد دهقان

گشایش: جمعه ۶ اسفند ۹۵
پایان: یکشنبه ۸ اسفند ۹۵

ساعت بازدید:
روز جمعه، ساعت ۱۱ صبح الی ۸ شب
روز شنبه و یکشنبه، ساعت ۴ الی ۸ شب
تحویل اثر در روز حراج انجام می‌شود.
آدرس گالری ۶: خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، پلاک ۲، طبقه همکف
تلفن: ۸۸۳۴۶۰۲۹

حراج عکس

نویسنده