گزارش تصویری نمایشگاه فهرست ۲ روی کاغذ | گالری اُ

گزارش تصویری نمایشگاه فهرست ۲ روی کاغذ | گالری  اُ
با همکاری اشکان صانعی

هنرمندان :میمی امینی، احمد امین‌نظر، فریدون آو، رکنی حائری‌زاده، قاسم حاجی‌زاده، مهدی حسینی، وحید حکیم، حسین زنده‌رودی، ساله شریفی، پیمان شفیعی‌زاده، بیژن صفاری، اشکان عبدلی، یعقوب عمامه‌پیچ، محمد فاسونکی، اردشیر محصص، پیام مفیدی، فرشید ملکی

نمایشگاه تا ۱۴ فروردین ۹۶ ادامه دارد

ساعت بازدید روزانه: ۱۲ تا ۶

ساعات و روزهای بازدید از نمایشگاه به علت هم زمانی با نوروز، متفاوت با روال عادی گالری است.

آدرس گالری : خیابان ویلا (نجات الهی)،‌ کوچه خسرو، پلاک ۴۶
تلفن :۲۸ ۲۰ ۹۲ ۸۸

بیانیه:

اول: طراحی این قلمرو نا محدود، به بسنده ذوق ما تعریف می شود. دامنهء گسترده از ریخت و مفهوم که تار و پود زیبایی شناسیِ امروز با آن تندیخ شده است.

دوم: طراحی با تعریف دوباره و دوباره‌ء خود، سرزنده و پویا مرزهایش را به پیش می راندو همین امر بیش از هر چیز آن را به نیروی رانشی خود متکی می کند.

سوم: قرارگیری صورت در محدوده طراحی، آن را واجد ویژگی ها و البته امتیازاتی می‌کند.

چهارم: «فهرست دو » کارهای هنرمندانی سا از نسل های مختلف که با در نظر گرفتن ظرفیت های طراحی و نیز پیشنهاد زیبایی شناسی شخصی، به ساخت و نمایش آثارشان پرداخته‌اند و هر یک گوشه ای از نقشه طراحی امروز ایران را می سازند.

پنجم: کاغذ که سرراست ترین سطح مورد استفاده در طراحی‌ا‌‌ست، در انتخاب هنرمندانِ دومین فهرست موثر بوده است.

ششم: این مجموعه گوناگونی رفتار در طراحی معاصر و وجوه متنوعی از این نظام بصری را پیش روی بیننده خود قرار دهد.

بی واسطه، روشن و نو

نمایشگاه فهرست 2 روی کاغذ
محمد فاسونکی

نویسنده