گزارش تصویری هنرمندان ایرانی در حراج کریستیز دوبی ۲۰۱۷

گزارش تصویری هنرمندان ایرانی در حراج کریستیز دوبی ۲۰۱۷

۵۳ اثر از  ۳۲ هنرمندان ایرانی در حراج کریستیز دوبی ۲۰۱۷  شرکت داده شده است.

از این میان می‌توان به ۷ اثر از سیراک ملکونیان، ۳ اثر از رضا درخشانی و ۳ اثر از فرهاد مشیری و همچنین ۲ اثر سهراب سپهری و ۳ اثر از حسین زنده رودی و ۵ اثر مجسمه از پرویز تناولی و ۲ اثر از علی بنی صدر و ۳ اثر از فرامرز پیلارام و ۲ اثر از بهمن محصص و ۲ اثر از مسعود عربشاهی اشاره کرد. و از باقی هنرمندان، یک اثر در حراج کریستیز  دوبی  مارس ۲۰۱۷  که فردا ساعت ۷ چکش خواهد خورد، حضور دارد. اسامی دیگر هنرمندان شرکت کننده در این حراج عبارت است از: منوچهر یکتایی، محمد احصایی، حسین کاظمی، ابوالقاسم سعیدی، نصرالله افجه ای، محمد بزرگی، روشنک امین الهی، کورش شیشه گران، فریده لاشایی، بهجت صدر، مهدی معتشر، فرزاذ کهن، شیرین علی آبادی، ناصر عصار، شادی قدیریان، افشین پیرهاشمی، طلا مدنی، بهمن دادخواه، تیمو ناصری، منیر فرمانفرماییان و حامد صحیحی اشاره کرد.

از میان آثار بیشترین تعداد متعلق به نقاشی هستند و ۷ اثر مجسمه و تنها ۲ عکس و تعداد ۹ نقاشی خط و ۳ اثر میکس مدیا در این مجموعه دیده می‌شود.

کاتالوگ کامل حراج را اینجا ببینید.