“خط‌ها نگاهم مي‌كنند” در گالري جرجاني

| گالری جرجانيjorjani-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| سالار جرجاني

| عنوان: خط‌ها نگاهم مي‌كنند

|گشایش: 14 آذر93، 16:30-20:30

| پايان: 24 آذر

| بازدید: همه روزه 16:30-20:30 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از پارك وي، خيابان خيام، شماره 4

| تلفن: 22668740

 منبع: سايت تنديس

 

نویسنده