«پَرسه» در گالري اعتماد

| گالری اعتماد1
| نمایشگاه انفرادي نقاشي
| عبدالرضا قماشچي
| عنوان: پَرسه
| گشایش: 14 آذر93، 14-20 | پایان: 25 آذر
| بازدید: همه روزه 14-20 (گالري دوشنبه ها تعطيل است)
|آدرس: تهران، نياوران، ميدان ياسر، خيابان ياسر، خيابان موسوي، خيابان بوكان(دو راهي سمت راست)، شماره 4 | تلفن: 22718067

etemad1-1

«پَرسه» اقتباسی است از مینوی خرد یکی از اصیل ترین متون پهلوی اواخر دوره ساسانی. اندرزنامه ای از آفرینش، وقایع اساطیری و معاد. داستان شخصیتی خیالی در جستجوی عقاید، به دنبال حقیقت و محشور با علما که سرانجام خرد را برگزید.
حکایت سیر در سراب کمال، پیکری غرق در سرزمین های درون، پرسه ای از فرود زمین تا فراز فلک.
عبدالرضا قماشچی، ۱۳۹۳

منبع: گالري اعتماد

نویسنده