نمایشگاه انفرادی عکس ارمغان خلج گالری فردا

نمایشگاه انفرادی عکس ارمغان خلج
گالری فردا
هنرمند: ارمغان خلج
عنوان: درون از بیرون”

گشایش ۲۵ فروردین ۹۶

پایان: ۳۱ فروردین ۹۶

ساعت بازدید: ۴ تا ۸

نشانی: خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک دو واحد ۲

تلفن: ۸۶۰۷۲۶۰۲

این گالری در نمایشگاهی که جمعه پیش رو افتتاح خواهد شد، آثار ارمغان خلج را به نمایش درخواهد آورد که در آن این هنرمند عکس‌هایی از چهره‌های درهم رفته و مچاله شده را به نمایش درخواهد آورد.
در این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر از این هنرمند روی دیوار خواهد رفت و به نمایش درخواهد آمد.
 عکس ارمغان خلج

بیانیه:

صورت عرصه‌ بروز احوالات درونی و نمود جدایی‌ناپذیری از هویّت انسان است؛ شناسه‌ای‌ ست که انگاره‌های ذهنی دیگران از او را نمایندگی می‌کند و بخش عریانی از کیستی اوست که نمی‌تواند انکار یا کتمانش کند؛ به همین‌دلیل فشردن، پیچاندن و درهم‌شکستن تدریجی و از سوی دیگر مکانیزم مواجهه‌ با آن می‌تواند در سطوح و از زوایای متفاوت مورد تامّل قرار گیرد. اما این مجموعه قصد دارد پا را از ایجاد، ثبت و آگراندیسمان دفرمگی و ناهنجاری در صور صورت انسانی فراتر گذاشته و به درون بپردازد؛ درونی که به استعاره‌ صورت و با تکیه بر جایگاه ویژه‌ی ایماژها و شبکه‌ی معنایی درهم‌تنیده و گسترده‌ مربوط به آن در ذهن، نمودی بیرونی یافته است. “درون از بیرون” که اولین ثبت های آن به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد، تلاشی ست برای تجسم بخشیدن به تعادل بر‌هم‌خورده و نظم به‌هم‌ریخته‌ درونی انسان که با شیوه‌ ارائه‌ای دو‌فازی قصد دارد مخاطب و تصاویر را در دو موضع و با دو نحوه‌ مواجهه‌ متفاوت در معرض یکدیگر قرار دهد؛ در رودررویی انسان با تصاویر صورت/صورت‌هایی درهم‌فشرده، خمیده و در اعوجاج رها شده…
 عکس ارمغان خلج

نویسنده