چکش ساتبی لندن فردا ۵ اردیبهشت در انتظار هنر ایران است
هنرمندان ایرانی در حراج ساتبی لندن ۲۰۱۷

با توجه به موفقیتی که در حراج ساتبی لندن ۲۰۱۶ از هنرمندان ایرانی، عرب و ترک بوجود آمد و فروش خوبی را برای هنرمندان ایرانی رقم زد که فروشی بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار پوند بود و بالاترین رقم در میان هنرمندان ایرانی مربوط به اثر منیر فرمان فرماییان با ۲۴۵ هزار پوند به فروش رسید. حراج امسال ساتبی لندن با مجموع ۶۰ اثر از هنرمندان خاورمیانه هنر قرن ۲۰ فردا ۵ اردیبهشت ماه (۲۵ آپریل) برگزار می‌شود. در این میان می‌توان به ۱۱ اثر شاخص متعلق به هنرمندان ایرانی اشاره کرد که شامل ۲ اثر از سهراب سپهری، ۳ اثر از منوچهر یکتایی و  ۲ اثر از بهجت صدر  و یک اثر از منیر فرمان فرماییان، جعفر روح بخش، بهمن محصص و حسین زنده رودی می‌باشد.

شایان ذکر است بیشترین رقم پایه متعلق به اثر بهمن محصص  با قیمت ۳۸۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰ GBP است.

نتایج حراج سال گذشته از فروش آثار هنرمندان ایرانی در حراج ساتبی لندن را اینجا ببینید.

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۵۰۰۰۰ – ۶۰۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
سهراب سپهری
قیمت پایه: ۲۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
منیر فرمانفرماییان
قیمت پایه: ۱۰۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
جعفر روحبخش
قیمت پایه: ۳۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
بهجت صدر
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP

 

بهجت صدر
بهجت صدر
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
حسین زنده رودی
قیمت پایه: ۳۵۰۰۰-۲۸۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
سهراب سپهری
قیمت پایه: ۸۰۰۰-۶۰۰۰ GBP

 

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۲۰۰۰۰-۱۵۰۰۰ GBP

 

نویسنده