رشد محسوس محصص در فروش بهاره ساتبی لندن ۲۰۱۷
گزارشی بر حراج ساتبی لندن ۲۰۱۷
فروش موفق  ۳,۴۹۴,۵۰۰GBP در حراج ساتبی

هنرمندان ایرانی مدرنیست در ساتبی لندن موفق به فروش عمده آثار خود شدند و تنها یک اثر از ۲ کار بهجت صدر به فروش نرسید. تابلو بهمن محصص در صدر رشد قیمت گذاری با بالاترین چالش حراج قرار گرفت و از رقم پایه GBP  ۲۸۰۰۰۰ به  مبلغ ۵۸۴۰۰۰ GBP رسید. این اثر محصص با عنوان «مرگ مارتین لوترکینگ» که از یک مجموعه دار خارجی دریافت شده بود روی جلد کاتالوگ ساتبی را تسخیر کرد.

ساتبی لندن
بهمن محصص
با قیمت پایه: ۳۸۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰ GBP
584000 GBP به فروش رفت

از نکات قابل بررسی رشد فروش اثر حسین زنده رودی و فروش زیر قیمت حداکثری جعفر روحبخش بود. رشد قیمت یکی از سه اثر منوچهر یکتایی  که بالاترین قیمت فروش آثار هنرمند بود از حداقل قیمت پایه که ۲۰۰۰۰ GBP بوده به ۴۲۰۰۰ GBP رسید. در این حراج هر دو اثر سهراب سپهری به فروش رسید اما چالش قابل ملاحظه را در براورد قیمت ها رخ نداد. هر دو اثر با تکنیک آبرنگ بر روی مقوا کار شده که اولی با ابعاد ۴۱*۲۷ که در سال ۱۹۶۰ م کار شده است با قیمت ۹۳۷۰ GBP  و اثر دوم با همین تکنیک با ابعاد ۳۵*۶۲ از مجموعه درخت های سپهری که در سال ۱۹۷۰ م خلق شده به رقم ۳۵۰۰۰ GBP به فروش رسید.

نتایج کامل فروش آثار را در Sotheby  ببینید.

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۵۰۰۰۰ – ۶۰۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP ۸۱,۲۵۰

 

ساتبی لندن
سهراب سپهری
قیمت پایه: ۲۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 35,000

ساتبی لندن
منیر فرمانفرماییان
قیمت پایه: ۱۰۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 137,500

 

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 35,000

 

ساتبی لندن
جعفر روحبخش
قیمت پایه: ۳۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 27,500

 

ساتبی لندن
بهجت صدر
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP به فروش نرسید

 

بهجت صدر
بهجت صدر
قیمت پایه: ۲۵۰۰۰-۱۸۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 30,000

 

ساتبی لندن
حسین زنده رودی
قیمت پایه: ۳۵۰۰۰-۲۸۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 75,000

 

ساتبی لندن
سهراب سپهری
قیمت پایه: ۸۰۰۰-۶۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 9,375

 

ساتبی لندن
منوچهر یکتایی
قیمت پایه: ۲۰۰۰۰-۱۵۰۰۰ GBP

قیمت فروش نهایی:GBP 42,500

 

نویسنده