گفتگویی پیرامون اینستالیشن با حضور شهرام انتخابی | نقد و بررسی نمایشگاه حس اول

شهرام انتخابی در نشستی پیرامون اینستالیشن و نقد و بررسی نمایشگاه حس اول
دوشنبه ١١ اردیبهشت ساعت ١۵:٣٠ الی ١٧ در پلتفرم عمارت روبرو

شهرام انتخابی

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
“حس بویایی همزمان با تولد در انسان متولد می شود و فرایند یادگیری در فعال سازی آن دخالتی ندارد، گرچه وابستگی این حس به سایر حواس پنجگانه اجتناب ناپذیر است شاید بتوان گفت در اکثر موارد و برای تمامی انسانها “بو” با وجود تفاوتهای زبانی می تواند به مثابه یک دال همگانی نقش بازی کند و زنجیره ای از تصاویر را در ذهن ایجاد کند. در این جا قصد رسیدن به تصویر و یا زنجیره ای از تصاویر ( مدلولهای) مشترک نیست، بلکه انچه حائز اهمیت است رسیدن به زنجیره مدلولها بدون آشنایی با قراردادهای دلالت زبانی است.”

شهرام انتخابی

هنرمند: معصومه مهتدی
مدیر هنری: سیما طاهر خانی
اسپانسر: شرکت دکوراسیون الگاسه

لازم به ذکر است بخش دوم اینستالیشن حس اول از تاریخ ١۵-٢٢  نمایش داده خواهد شد. و نشست نقد و بررسی نمایشگاه حس بویایی با حضور شهرام انتخابی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ١۵:٣٠ الی ١٧ در پلتفرم عمارت روبرو برگزار می‌شود.

نشانی گالری عمارت روبرو: خیابان انقلاب( شرق به غرب) نرسیده به چهارراه ولیعصر، بن بست کیانپور، پلاک ٧

شهرام انتخابی

نویسنده