نمايشگاه نقاشي در گالري 26

| گالری 2626-2

| نمايشگاه انفرادي نقاشي

| عنوان: –

| حامد شهیر

| گشایش: 21 آذر93، 16-20

| پایان: 3 دي

| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خیابان لواسانی شرقی، خیابان پور ظهیر(سنبل)، شماره ۲۶

| تلفن: ۲۲۲۸۷۵۴۷

منبع: گالري 26

 

 

نویسنده