جعفر روحبخش در حراج تهران با جهان رمزآمیز خود

جهان رمزآمیز جعفر روحبخش در حراج تهران
تابلو جعفر روحبخش در حراج تهران
جعفر روحبخش ۱۳۱۹-۱۳۷۵
بدون عنوان
رنگ و روغن روی بوم
۱۰۰*۷۰ سانتی‌متر
تاریخ اثر: ۱۳۶۵
قیمت پیشنهادی: ۱۵۰-۲۰۰ تومان

جعفر روحبخش در حراج تهران

آثار جعفر روحبخش را باید با فضای رمزآمیز و شاعرانه‌ای دریافت که روح هنر ایرانی در آن حرف اول را می‌زند. او از آن دسته مدرنیست‌های ایرانی است که با شوقی سرشار از انتزاع، جهان زیسته خود را به تصویر می‌کشد. اثر زیر، همچون بسیاری از آثار روحبخش، به روایتی تصویری از تاریخ و فرهنگ ایران بدل گشته است. نقاشی پیش رو از آثار شاخص جعفر روحبخش است که در ترکیبی نیمه‌انتزاعی و با بهره‌گیری از امکانات نقشمایه‌های سنتی به ویژه پرنده توانسته به بیان عمق احساسات هنرمندانه خود بپردازد.

جعفر روحبخش در حراج تهران

روحبخش که عمری دلبسته هنر شرق و نقشمایه‌های ایرانی بود، در این نقاشی از رنگ‌ها و نقوشی بهره گرفته که یادآور نقش و نگار قالی‌ها و گل‌ومرغ‌های قدیمی و سنتی است. گستره بوم با طیف رنگ‌های گرم، نشان از شناخت دقیق هنرمند از هنرهای سنتی ایران و همچنین هنر انتزاعی غربی دارد. مهمترین دستاورد هنری روحبخش، نا ب‌گرایی در فرم و رسیدن به زبان شخصی در هنر انتزاعی و ساخت فضاهایی پرابهام و رمزآلود است .خط‌های پرجنب و جوش، با انبوهی از انرژی، هرلحظه از شکلی به شکلی در می‌آیند و وجهی از بودن در کنار نبودن را شکل می‌دهند.

این اثر، نمونه تمام عیاری است از آثار شاخص روحبخش است.  او گسترهای منظم، زیبا و انتزاعی را برای چشمان مخاطب گسترده تا لختی بر آن آرام گیرد و آرامشی را در جهان پرآشوب امروز تجربه کند.

 

نویسنده