نشست تخصصی انجمن‌تصویرگران در خانه‌ هنرمندان

نشست تخصصی انجمن‌تصویرگران در سالن امیرخانی خانه‌ هنرمندان برگزار مي‌گردد.
انجمن تصویرگران نشست تخصصی “آداب حرفه ای و حقوق تصویرگران” را با عنوان “نرمش قبل از امضا”، برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن تصویرگران، فریده شهبازی، هدا حدادی، علی هاشمی شهرکی و کیانوش غریب پور (مدیر نشست) مباحث این نشست را با نگاهی به تعرفۀ آثار تصویرگری که در سال 92 توسط انجمن تصویرگران منتشر شده بود مطرح خواهند کرد.
این نشست در قالب دور سوم دورۀ آموزشی کوتاه مدت انجمن تصویرگران موسوم به “اتاق روشن3″، روز چهارشنبه 3 دی، ساعت 17، در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و حضور همگان در آن آزاد است.
اتاق روشن مجموعۀ آموزشی کوتاه مدتی است که توسط انجمن تصویرگران با هدف ارتقا تصویرگران پایه گذاری شده است که دور اول آن به مدت یک هفته در پاییز 92 و دور دوم آن در 19 آذر 93، برگزار شد.

منبع: انجمن تصویرگران

نویسنده