آثار نقاشي‌‌خط

گالری آتبين atbin-2

نمایشگاه انفرادي نقاشي‌خط

| عنوان: –

| هنرمند: بابك ياقوتي

| گشایش: 5 دي 93، 16-21

| پایان: 16 دي

| بازدید: همه روزه 16-21

| آدرس: تهران، خيابان وليعصر، چهاراه پارك وي، كوچه تورج، كوچه خاكزاد، شماره 42

| تلفن: 26210395

منبع: گالري آتبين

نویسنده